Vaizdo stebėjimo privatumo politika

Šiame pranešime informuojame, kaip ir kur UAB „MEDIAFON“ (juridinio asmens kodas 124424581, registruotos buveinės adresas Olimpiečių g. 1-31, Vilnius), toliau – „Bendrovė“, tvarko Bendrovės lankytojų duomenis, susijusius su vykdomu Bendrovės ofiso stebėjimu vaizdo kameromis.

Apie vykdomą vaizdo stebėjimą Bendrovės ofiso lankytojai informuojami informaciniais ženklais su vaizdo kameros simboliu ir duomenų valdytojo rekvizitais, kurie pateikiami prieš patenkant į stebimą teritoriją ir (ar) patalpą.

Vaizdas stebimas Bendrovės ofiso patalpose (įėjimas į priimamąjį, erdvė, iš kurios patenkama į Bendrovės darbuotojams įrengtomis darbo vietomis, įėjimas į vadovo kabinetą).

Bendrovėje vykdomas vaizdo stebėjimas yra nenutrūkstamas.

Bendrovė užtikrina, kad vaizdo duomenis tvarkytų tik Bendrovės įgalioti asmenys, kurie yra supažindinti su asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

Kokių kategorijų asmens duomenis mes renkame?

Bendrovės lankytojų atvaizdą ir su Bendrovės lankytojais susiję įrašai bei visi kiti Bendrovės lankytojų asmens duomenys ir veiksmai vaizdo stebėjimo kamerų aprėpties zonoje.

Vykdydami vaizdo stebėjimą renkame šią informaciją: vaizdo įrašai, vaizdo įrašų užfiksavimo data ir laikas, vieta.

Kodėl mes renkame šiuos asmens duomenis?

Bendrovės lankytojų asmens duomenis tvarkome siekdami:

  • pirma, vykdyti vaizdo stebėjimą realiuoju laiku, siekiant užtikrinti asmenų (darbuotojų, kitų Bendrovės patalpų lankytojų) saugumą bei Bendrovės nuosavybės teise ar kitu teisiniu pagrindu valdomų materialinių išteklių bei informacijos (toliau – Bendrovės turtas) fizinę apsaugą;
  • antra, tvarkyti vaizdo stebėjimo įrašus, siekiant tirti asmenų ir Bendrovės turto saugumo incidentus.

Kokiu teisiniu pagrindu mes renkame šiuos asmens duomenis?

Mūsų teisėto intereso ir esminių interesų apsaugos.

Iš kur mes gauname šiuos asmens duomenis?

Asmens duomenis mes renkame naudodami technines priemones, t. y. IP kameras bei įrašus saugant į duomenų masyvą nepasiekiamą iš išorinio tinklo. Ši sistema nenaudoja veido atpažinimo ir (ar) analizės technologijų, jomis užfiksuoti vaizdo duomenys nėra grupuojami ar profiliuojami pagal konkretų duomenų subjektą (asmenį).

Kam mes perduodame šiuos asmens duomenis?

Asmens duomenis mes galime perduoti:

  • pirma, paslaugų teikėjams (pavyzdžiui, saugos bendrovėms, programinės ir techninės įrangos priežiūros ir paslaugų teikėjams);
  • antra, įmonių grupės bendrovėms, jei iškiltų būtinumas pasiekti apibrėžtus tikslus, gali būti, kad Jūsų asmens duomenis perduosime susijusioms bendrovėms;
  • trečia, teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios įstaigoms, joms pareikalavus arba siekdami savo teisėto intereso, pareikšti, vykdyti bei ginti teisinius reikalavimus (vagystės, žalos turtui ar asmeniui ir kt.).

Jūsų asmens duomenys nėra nei perduodami, nei tvarkomi šalyse, kurios nėra ES ir EEE valstybės.

Kiek laiko mes saugome šiuos asmens duomenis?

Stebėjimo vaizdo kameromis įrašai bus saugojami ne ilgiau kaip 14 (keturiolika) dienų, išskyrus atvejus, jei įrašuose yra informacijos, būtinos pasiekti apibrėžtą tikslą. Tokiu atveju įrašas bus saugojamas tol, kol bus išaiškinta nustatyta problema arba užbaigtas atitinkamas tyrimas.

Kokias jūs turite teises dėl šių asmens duomenų?

Jūs turite teisę:

  • pirma, susipažinti su asmens duomenimis;
  • antra, reikalauti ištaisyti asmens duomenis. Informuojame, kad dėl stebėjimo vaizdo kameromis pobūdžio nėra galimybės ištaisyti kokius nors asmens duomenis;
  • trečia, teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys. Informuojame, kad dėl stebėjimo vaizdo kameromis pobūdžio mes negalime garantuoti, jog bus įmanoma visiškai įgyvendinti Jūsų teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, nes duomenys yra renkami automatiškai;
  • ketvirta, teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis. Informuojame, kad dėl stebėjimo vaizdo kameromis pobūdžio neįmanoma ištrinti konkretaus asmens duomenų.
  • penkta, esant tam tikroms aplinkybėms, jūs turite teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Informuojame, kad dėl stebėjimo vaizdo kameromis pobūdžio mes negalime garantuoti, kad bus įmanoma visiškai įgyvendinti Jūsų teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą, nes šiuo atveju asmens duomenys yra renkami automatiškai.

Kur jums kreiptis dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo?

Klausimais, susijusiais su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, prašome kreiptis el. pašto adresu dataprotection@mediafon.lt ir pateikti tinkamai užpildytą Duomenų subjekto paklausimo formą, kurią galite pildyti šioje nuorodoje: Forma. Duomenų subjekto paklausimo formą taip pat galite atsisiųsti, užpildyti ir pristatyti atvykę į bendrovę šiuo adresu: Olimpiečių g. 1-31, Vilnius, nuo 8 iki 17 val. pirmadieniais-penktadieniais.